Медицински център „Алфамедикс“

е център за специализирана извънболнична медицинска помощ в областта на медицинската рехабилитация и физиотерапия, неврология, ортопедия, хирургия, обща медицина и клинична лаборатория.