Център за специализирана извънболнична медицинска помощ в областта на медицинската рехабилитация и физиотерапия, кинезитерапия, лечебен масаж, неврология, ортопедия, обща медицина и клинична лаборатория.